News & Blog

ภาพบรรยากาศ 

Read more

ภาพบรรยากาศ

 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. บริษัท วี บิลด์แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัดและคณะ ได้เข้าเป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมี นายพงศ์สันต์ ตฤณธวัช ประธานกรรมการบริษัทฯนำคณะเข้าสักการะถวายพระบรมศพ และได้สมทบทุนถวายเป็นพระราชกุศล คุณนายพงศ์สันต์ ตฤณธวัช ยังกล่าวอีกว่า “รู้สึกประทับใจพระองค์ท่านเป็นอย่างมาก เพราะท่านไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยที่ทำงานเพื่อประชาชน เป็นแบบอย่างที่ดี ท่านยังสอนให้รู้จักเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม และการแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญา ซึ่งตนได้นำมาปรับใช้ในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี”

ความพอเพียง ประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ดังนี้

  • ความพอประมาณ: หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
  • ความมีเหตุผล: หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ  อย่างรอบคอบ
  • การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว: หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ

  • เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
  • เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

 

Read more

กสท ปิ๊งไอเดีย ทำแอปเฉพาะให้ทุกจังหวัดฟรี หวังรายได้จากส่วนแบ่งจากธุรกิจท้องถิ่น พร้อมจูงใจผู้ใช้งานด้วยส่วนลดในการซื้อสินค้า และ บริการภายในท้องถิ่นที่อาศัย นำร่องจ.อยุธยา ก่อนขยายครบ 77 จังหวัด ภายในสิ้นปีหน้า พร้อมขยายไปทุกกลุ่มธุรกิจท้องถิ่น เพื่อป้อนข้อมูลถึงประชาชนพื้นที่โดยตรง

นายชัยยุทธ สันทนานุการ (คนซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 กสทจึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) กับ บริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด เป็นเวลา 3 ปี ในโครงการ ‘Mobile Intelligent Cloud Solution’ (MICS) เพื่อทำแอปพลิเคชันให้กับหน่วยงานภาครัฐใช้ฟรี โดยวี บิลด์ จะเป็นผู้พัฒนาแพลทฟอร์มแอปพลิเคชันให้หน่วยงานรัฐ ขณะที่ กสท เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์และ IT Security ที่ได้มาตรฐานสากล

สำหรับแนวคิดในการทำแอปพลิเคชั่นให้หน่วยงานภาครัฐฟรีนั้น เกิดจากปัจจุบันภาครัฐใช้วิธีให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนผ่านทางเว็บไซต์เพียงช่องทางเดียว ประชาชนไม่สามารถจำ หรือ หาข้อมูลที่อัปเดทยาก ขณะที่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ทำแอปพลิเคชั่นให้ภาครัฐก็จริง แต่ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลโดยรวม ไม่ได้แยกข้อมูลเฉพาะเจาะจงตามลักษณะของหน่วยงานราชการในจังหวัดต่างๆ ซึ่งโครงการแรกได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการจัดทำแอปพลิเคชั่นสำหรับจังหวัดทั่วประเทศ

โดยนำร่องที่แรกคือ จ.พระนครศรีอยุธยา ใช้วิธีการสำรวจความต้องการของคนในจังหวัดและจัดทำเนื้อหาข้อมูลที่ตอบสนองคนในพื้นที่ รวมถึงการให้ร้านค้า เอกชนในจังหวัดได้เข้ามาเช่าใช้พื้นที่บนแอปพลิเคชั่น เพื่อทำตลาด อาทิ การค้นหาร้านค้า การสั่งซื้อสินค้าต่างๆโดยโครงการที่ทำในลักษณะเดียวกับ อยุธยา นั้น เป็นโครงการ 18 เดือน คาดว่าจะขยายให้ครบทุกจังหวัดได้

‘โมเดลรายได้ คือ ให้เอกชนในแต่ละพื้นที่มาเช่าพื้นที่ เพื่อเชื่อมไปยังร้านค้า หรือ บริการของตนเองได้ เมื่อเกิดรายได้ เรา กับ วีบิลด์ จะแบ่งรายได้กัน ขณะที่ผู้ใช้เองก็จะได้รับโปรโมชั่น หรือส่วนลดในร้านนั้นๆ มีการแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญในพื้นที่ ได้แบบเรียลไทม์ ทั้งนี้หากกรม หรือ หน่วยงานไหนต้องการจ้างให้เราทำแอปที่มีข้อมูลที่ต้องการมากกว่าแพลทฟอร์มที่เรามีให้ ก็สามารถจ้างได้ ตรงนี้ก็จะเป็นอีกโมเดลรายได้ของโครงการนี้’

ด้านนายพงศ์สันต์ ตฤณธวัช กรรมการผู้จัดการ วี บิลด์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาการทำเอ็มโอยูกันจะมีโครงการลักษณะนี้เกิดขึ้นประมาณ 20 โครงการ โดยจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามความต้องการ อาทิ การท่องเที่ยว ก็จะทำแอปพลิเคชั่นให้กับสถานที่พัก ในแหล่งท่องเที่ยวของหน่วยงานรัฐ อย่างเช่น บ้านพักในอุทยานต่างๆ เป็นต้น มองว่า กสท เป็นผู้ให้บริการคลาวด์กับหน่วยงานของรัฐอยู่แล้ว การเข้าร่วมเพื่อสร้างโมเดลธุรกิจแบบนี้ให้เอกชนเข้ามาเลือกใช้ในลักษณะเช่าใช้บริการจึงเป็นอีกโอกาสที่น่าสนใจอีกทั้งมั่นใจในประสบ การณ์และความเชี่ยวชาญการพัฒนาแพลทฟอร์มบนโมบายของบริษัทว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้อย่างแน่นอน

ที่มา http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9600000063362

Read more