กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้บริหารของ กทม.ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bangkok Connect

07 Mar 2019

ภาพบรรยากาศกิจกรรมส่งเสริมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันให้กับผู้บริหาร กทม. 07/Mar/2019@ตึกนพรัตน์ธานี ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2