CAT Telecom และ We Build & Operate ทำข้อตกลงความร่วมด้านการพัฒนา Mobile Solution แก่ภาครัฐและประชาชน

01 Jul 2017

กสท ปิ๊งไอเดีย ทำแอปเฉพาะให้ทุกจังหวัดฟรี หวังรายได้จากส่วนแบ่งจากธุรกิจท้องถิ่น พร้อมจูงใจผู้ใช้งานด้วยส่วนลดในการซื้อสินค้า และ บริการภายในท้องถิ่นที่อาศัย นำร่องจ.อยุธยา ก่อนขยายครบ 77 จังหวัด ภายในสิ้นปีหน้า พร้อมขยายไปทุกกลุ่มธุรกิจท้องถิ่น เพื่อป้อนข้อมูลถึงประชาชนพื้นที่โดยตรง

นายชัยยุทธ สันทนานุการ (คนซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 กสทจึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) กับ บริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด เป็นเวลา 3 ปี ในโครงการ ‘Mobile Intelligent Cloud Solution’ (MICS) เพื่อทำแอปพลิเคชันให้กับหน่วยงานภาครัฐใช้ฟรี โดยวี บิลด์ จะเป็นผู้พัฒนาแพลทฟอร์มแอปพลิเคชันให้หน่วยงานรัฐ ขณะที่ กสท เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์และ IT Security ที่ได้มาตรฐานสากล

สำหรับแนวคิดในการทำแอปพลิเคชั่นให้หน่วยงานภาครัฐฟรีนั้น เกิดจากปัจจุบันภาครัฐใช้วิธีให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนผ่านทางเว็บไซต์เพียงช่องทางเดียว ประชาชนไม่สามารถจำ หรือ หาข้อมูลที่อัปเดทยาก ขณะที่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ทำแอปพลิเคชั่นให้ภาครัฐก็จริง แต่ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลโดยรวม ไม่ได้แยกข้อมูลเฉพาะเจาะจงตามลักษณะของหน่วยงานราชการในจังหวัดต่างๆ ซึ่งโครงการแรกได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการจัดทำแอปพลิเคชั่นสำหรับจังหวัดทั่วประเทศ

โดยนำร่องที่แรกคือ จ.พระนครศรีอยุธยา ใช้วิธีการสำรวจความต้องการของคนในจังหวัดและจัดทำเนื้อหาข้อมูลที่ตอบสนองคนในพื้นที่ รวมถึงการให้ร้านค้า เอกชนในจังหวัดได้เข้ามาเช่าใช้พื้นที่บนแอปพลิเคชั่น เพื่อทำตลาด อาทิ การค้นหาร้านค้า การสั่งซื้อสินค้าต่างๆโดยโครงการที่ทำในลักษณะเดียวกับ อยุธยา นั้น เป็นโครงการ 18 เดือน คาดว่าจะขยายให้ครบทุกจังหวัดได้

‘โมเดลรายได้ คือ ให้เอกชนในแต่ละพื้นที่มาเช่าพื้นที่ เพื่อเชื่อมไปยังร้านค้า หรือ บริการของตนเองได้ เมื่อเกิดรายได้ เรา กับ วีบิลด์ จะแบ่งรายได้กัน ขณะที่ผู้ใช้เองก็จะได้รับโปรโมชั่น หรือส่วนลดในร้านนั้นๆ มีการแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญในพื้นที่ ได้แบบเรียลไทม์ ทั้งนี้หากกรม หรือ หน่วยงานไหนต้องการจ้างให้เราทำแอปที่มีข้อมูลที่ต้องการมากกว่าแพลทฟอร์มที่เรามีให้ ก็สามารถจ้างได้ ตรงนี้ก็จะเป็นอีกโมเดลรายได้ของโครงการนี้’

ด้านนายพงศ์สันต์ ตฤณธวัช กรรมการผู้จัดการ วี บิลด์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาการทำเอ็มโอยูกันจะมีโครงการลักษณะนี้เกิดขึ้นประมาณ 20 โครงการ โดยจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามความต้องการ อาทิ การท่องเที่ยว ก็จะทำแอปพลิเคชั่นให้กับสถานที่พัก ในแหล่งท่องเที่ยวของหน่วยงานรัฐ อย่างเช่น บ้านพักในอุทยานต่างๆ เป็นต้น มองว่า กสท เป็นผู้ให้บริการคลาวด์กับหน่วยงานของรัฐอยู่แล้ว การเข้าร่วมเพื่อสร้างโมเดลธุรกิจแบบนี้ให้เอกชนเข้ามาเลือกใช้ในลักษณะเช่าใช้บริการจึงเป็นอีกโอกาสที่น่าสนใจอีกทั้งมั่นใจในประสบ การณ์และความเชี่ยวชาญการพัฒนาแพลทฟอร์มบนโมบายของบริษัทว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้อย่างแน่นอน

ที่มา http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9600000063362