Administrator on Mobile Platform

29 Aug 2017

 ADMINISTRATORS On Mobile

คือบริการ Mobile Application สำเร็จรูป พร้อมให้บริการบนระบบ Cloud ในรูปแบบ SaaS (Software-As-A-Service) เพื่อใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้ง Smart Phone และ Tablet ครอบคลุมทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

ADMINISTRATOR on Mobile ดีอย่างไร

  1. เป็นช่องทางการสื่อสารของจังหวัดไปยังประชาชนในจังหวัดนั้นๆที่เชื่อถือได้ โดยบรรจุข้อมูลที่ข่าวสารที่ออกจากภาครัฐ ทั้งยังสามารถส่งข่าวสารไปยังประชาชนได้ทั้งแบบวงกว้างและเลือกเจาะจงลงไปแต่ละพื้นที่
  2. เป็นระบบการสื่อสารแบบ Two-way communication
  3. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ทันสมัยให้กับจังหวัด
  4. ประชาชน/นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
  5. จังหวัดได้ข้อมูลความคิดเห็นจากแบบสำรวจเพื่อนำมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป
  6. ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ADMINISTRATOR on Mobile เหมาะกับใคร

  1. ทีมงานผู้บริหารจังหวัด
  2. ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่
  3. นักท่องเที่ยว


Functions & Features

1.INFORMATION

•แสดงข้อมูลสำคัญของจังหวัด (About)

•แสดงข้อมูลการติดต่อกับจังหวัด (Contact)

•ระบบข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (News/PR)

•แสดงปฏิทิน / กิจกรรม (Event & Calendar)

•ช่องทางการเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ (Link)

2.MEMBERSHIP SERVICES

•ระบบลงทะเบียนประชาชนผู้ใช้งาน (Registration & Authorization Management)

•ระบบการแจ้งเตือนต่างๆ (Notification)

•เชื่อมต่อไปยังระบบสิทธิประโยชน์เฉพาะตนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง*

3.MEDIA & KNOWLEDGE

•ประกาศสำคัญจากหน่วยงานราชการ

•หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazine)

•วารสารท่องเที่ยวภายในจังหวัด

•แคตตาล็อค (Catalog) สินค้า OTOP

•คลิปวีดีโอ (Clip VDO) และอัลบั้มภาพ (Gallery)

4.SMART SERVICES

•ร้องเรียน แจ้งปัญหา (Tell Us)

•แบบสำรวจความคิดเห็น (Poll)

•ห้องสนทนา (Chat room)

•กิจกรรมพิเศษ (Greeting)

•รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังระบบอื่น (Web Service)

5.PRIVILEGE & PROMOTION

•สิทธิประโยชน์ และส่วนลด (Privilege & Promotion)

•สถานที่น่าสนใจ / เข้าร่วมโครงการ (POI)

6.BACKEND & MANAGEMENT

•ระบบจัดการเนื้อหาและข้อมูล (CMS)

•ระบบรายงานมาตรฐาน (Report)

•ระบบรายงานเชิงวิเคราะห์ (Analytic Report) **Optional

•ระบบมาตรฐานการเชื่อมต่อข้อมูล (API)

•ระบบคลาวด์ (Cloud Service)

 

สนใจติดต่อ 02-2722575 หรือ

downlaod Brochure : Admin on Mobile Brochure