iConnect UNIVERSITY (SaaS)

28 Aug 2017

iConnect UNIVERSITY
คือบริการ Mobile Application สำเร็จรูป พร้อมให้บริการบนระบบ Cloud ในรูปแบบ SaaS (Software-As-A-Service) เพื่อใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้ง Smart Phone และ Tablet ครอบคลุมทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

iConnect UNIVERSITY ดีอย่างไร

 1. สร้างช่องทางการสื่อสารที่ดี ถูกต้อง ทันเวลา แบบโดยตรงระหว่างมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา
 2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่ทันต่อยุคสมัย
 3. สร้างความพึงพอใจแก่นักศึกษา และผู้ใช้บริการ
 4. เพิ่มช่องทางใหม่ในการสร้างรายได้ให้แก่หน่วยงาน
 5. จัดการฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

iConnect UNIVERSITY เหมาะกับใคร

สำหรับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่ให้บริการด้านการศึกษา ที่ต้องการมีโมบายล์แอพพลิเคชั่นไว้สำหรับให้บริการ

 • นักเรียน / นักศึกษา
 • บุคคลทั่วไป
 • ผู้บริหาร และอาจารย์

คุณสมบัติของระบบ

ประเภทการให้บริการ

เรามีบริการให้ท่านเลือกได้หลายรูปแบบ ดังนี้

 • บริการแบบจ้างออกแบบพัฒนา (Turnkey / Project-based)
 • บริการแบบเช่าใช้ (Subscription)
 • บริการแบบสัมปทานสิทธิ์และจัดสรรสิทธิประโยชน์ (Benefit Sharing)

สนใจติดต่อ 02-2722575 หรือ

downlaod Brochure : http://bit.ly/2xqCPon